Web stránky

Pod pojmom web stránok rozumieme jednoduchú webovú prezentáciu, zloženú z jednej alebo viac podstránok. Jedná sa väčšinou o statické stránky bez nutnosti prihlasovania a špeciálnej funkcionality.

Máte záujem o vytvorenie web stránky?

Prejdite na službu tvorby web stránok:

Tvorba web stránok

Webové aplikácie

Webové aplikácie sú taktiež web stránky, ale ich obsah je dynamicky generovaný, používajú databázu a ponúkajú rôzne rozšírené funkcie.

Máte záujem o vytvorenie webovej aplikácie?

Prejdite na službu tvorby webových aplikácií:

Webové aplikácie

Web dizajn

Web dizajn je neoddeliteľnou súčasťou tvorby web stránok i aplikácií. Jeho úloha je vytvoriť správne rozvrhnutie stránky, jej grafické spracovanie a správny tok užívateľových očí cez stránku.

Máte záujem o vytvorenie grafického webového návrhu?

Prejdite na službu web dizajnér:

Web dizajnér