Webová aplikácia je webový softvér, ktorý nepozostáva z obyčajných statických HTML stránok, ale je tvorený dynamicky generovaným obsahom. Vďaka tomu stačí naprogramovať len túto funkcionalitu generovania a môžete vytvárať neobmedzené množstvo stránok a podstránok.

Častokrát sa webové aplikácie vytvárajú kvôli automatizácií pracovných procesov. Je tak možné uľahčiť a výrazne urýchliť niektoré ľuďmi vykonávané práce, a tak výrazne znížiť náklady.

Jeden z častých dôvodov vytvárania webových aplikácií je ponúknutie zákazníkom nadštandardné webové funkcie, ktoré u konkurencie nenájdu. Môžete si tak vytvoriť výhodu na trhu.

Viac o vývoji webových aplikácií:

Špecifikácia požiadaviek

Prvým krokom pri vývoji je vždy kvalitné vytvorenie špecifikácie požiadaviek. Je to dokument, ktorý spolu vytvoríme na základe spoločnej komunikácie a dohôd. Tento dokument bude presne popisovať požadovanú funkcionalitu.

Cenová ponuka

Na základe prvotnej špecifikácie požiadaviek vytvorím cenovú ponuku, ktorú vám predložím. Bude obsahovať podrobný rozpis jednotlivých prác, ich časovú dĺžku aj finančné ohodnotenie. Rozhodnete sa, či ponuku príjmate.

Vývoj

Ako prvé sa naprogramuje počiatočný prototyp, ktorý bude obsahovať základnú funkcionalitu a budete si ho môcť vyskúšať priamo na webe. Následne vám budem ponúkať možnosť otestovať si každý ďalší nový prototyp vytváranej webovej aplikácie.

Dve rozhrania

Súčasťou webovej aplikácie bývajú minimálne 2 rozhrania. To prvé býva často určené pre zákazníkov a to druhé pre správcov. Bežné začína byť už aj tretie rozhranie - API rozhranie - určené pre komunikáciu s inými systémami.

Web dizajn

Neoddeliteľnou súčasťou webovej aplikácie je web dizajn. Pri rozhraní pre zákazníka sa kladie dôraz na oslovenie cieľovej skupiny a intuitívnosť práce s aplikáciou. Pri správcovskom rozhraní sa najviac sústredí na prehľad a intuíciu správy.

Testovanie

Testovanie je posledná fáza pred spustením aplikácie. Je to dôležitá práca, a preto sa nesmie podceniť, otestovať sa musia všetky možnosti. Chyby sa hneď aj opravujú a testovanie sa vykonáva znova až do úplneho 100% fungovania.

Pošlite mi svoju požiadavku pomocou tohto formulára:

Posledné práce

Hlavicky.sk

Návrh a implementácia celej webovej aplikácie na mieru.

zapisniky.sk

Implementácia eshopu na systéme Woocommerce

Dielnička.sk

Implementácia portálu určeného na predaj video kurzov. Návrh, programovanie, správa a marketing.

E-procurement solution

Pokročilý systém riadenia nákladov verejného obstarávania. Návrh a kompletná implementácia na mieru.