Častokrát je web dizajn podceňovaný alebo zle chápaný. Vo výsledku to môže mať za následok neúspech projektu.

Nepochopený býva preto, pretože existuje nesprávna mienka o tom, čo web dizajn je. Nie je to výber správnych obrázkov a farieb na stránke, web dizajn je omnoho komplexnejší a uvedené farebné rozhodnutia sú len jeho malou súčasťou.

Tou najdôležitejšou úlohou webového dizajnu je správne oslovenie vašej cieľovej skupiny.

Preto vytvoreniu správneho grafického návrhu webu vždy predchádza analýza konkurenčného trhu, témy webu a cieľovej skupiny.

Súčasťou správeho grafického návrhu web dizajnéra by preto malo byť:

  • Detailná analýza témy webu, jeho poslania a plánov do budúcnosti.
  • Vytvorenie profilu cieľovej skupiny.
  • Načrtnutie základnej štruktúry webu.
  • Výber grafickej palety farieb.
  • Samotný grafický návrh.
  • Grafický návrh aj na mobilné zariadenia.
  • Vytvorenie testovacieho plánu do budúcnosti.

Pošlite mi svoju požiadavku pomocou tohto formulára:

Posledné práce

Hlavicky.sk

Návrh a implementácia celej webovej aplikácie na mieru.

zapisniky.sk

Implementácia eshopu na systéme Woocommerce

Dielnička.sk

Implementácia portálu určeného na predaj video kurzov. Návrh, programovanie, správa a marketing.

E-procurement solution

Pokročilý systém riadenia nákladov verejného obstarávania. Návrh a kompletná implementácia na mieru.